Wednesday, August 24, 2011

Tupus Montok Songulun (Lyric)

Tupus Montok Songulun (Joseph Singkawan)

Timpu timpu tadau nawayaan toh,
Piongandad oku doh migog tigog,
Ralan pitongkiadan,
Toh muhai ruhai noh,
Topod topod piupusan,
Aiso nodi.

Piintob intob ku noh,
Tadau tumalib,
Mogihum topod topod,
Piombolutan,
Miagal aiso no dii,
Torubaan ku,
Ralan dii wayaan ku,
Id kotuangan.

Chorus:
Gambar nu kakal,
Poinggompi ku,
mangan ku kahandaman,
Piombolutan toh,
Guyu tundu undu ku miagal tumingkod,
Nga langad ku,
Kakal id montok id dika.

Tupusku rinalom,
Miagal do rahat,
Montok dika songulun,
Kalangadan ku,
Alansan sumimbar,
Koh tii tuhot ku,
Romou mato ku tanda,
Langadon dika.

......
Osonong ginawoku,
Soira langadon ku dika,
Nga guas guas,
Piupusan miagal tumalup,
Intangonku tadau tadau tumalib,
Mogihum doh topod topod,
Piombolutan nga guyu tundu undu ku,
Miagal dii tumingokod,
Nga alansan oku daa,
Do sumimbar ko tii tunot ku,
Tu romou mato ku,
Kakal langadon dika...

(Gulion doh chorus...)


Singer:Joseph Singkawan
Song: Joseph Singkawan
Lyric: Joseph Singkawan
(JL-093)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...