Wednesday, August 24, 2011

Tadau Piangayan (Lyric)

Tadau Piangayan (Francis Landong)

Norikot nodi tadau dii koyu,
Tadau piangayaan dikoyu ngodu,
Miampai ginawo dii onsikou,
Monorimo tombului do rumikot.

Okito ku ih koyu ngoduo,
Sopirak onsikou oh ginawo,
Sopilangkas om sopilundus,
Mipadan kou do mikoruhang.

Pason ku kumaa dikoyu,
Mitilombus kou mikoruhang,
Gisom kaanu koimayaan,
Iso tanda do piupusan...ooh...ooh...ohh...

Tompinai om tambalut ngawi,
Molohing toi koh ih komulakan,
Ramayo tadau diolo,
Miampai pason kotobiaan misasawo.


Singer: Francis Landong
(JL-095)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...