Sunday, June 20, 2010

Sawo Ku Tambalut Ku (Lyric)

Sawo Ku Tambalut Ku (By Bonaventure J. Matimbun)


Posik tadau sumilau no,
tumitiu maya linigaaon,
monitiu dino turos nu,
turos nu eh koupusan ku.


dika eh,ka sawo ku,
kakasari id toning ku,
kakasari oupus doho,
yoku nga opus oku dika.


miagal di kosodop tinipi ku,
mongindorosi konopo doho,
miagal di kosodop tinipi ku,
mongindorosi popoihad doho.


kou, uhangan ku nopo,
duo kito mikoruhang,
gisom mikolohing kio,
sawo ku ika tambalut ku.


Singer: Bonaventure J. Matimbun
(JL-030)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...