Thursday, June 17, 2010

Tadau Kaamatan (Lyric)

Tadau Kaamatan (By Clarice John Matha)

Kanou ramayo tokou,
Tadau tagayo tokou,
Tadau kokotuan,
Koubasanan diti,
Insan sontoun,
Ie kaamatan,
Ie koubasanan.

Munsikou kapangahan,
Tulun mororobuat,
Tulun mananom parai,
Toinsanai tompinai,
Rikot do rumamai,
Mi-so-solowot,
Migi-angkawot yahai.

Tadau tagayo tokou,
Tadau kaamatan,
Tadau kokotuan,
Tomis om hinava,
Doi potikidon.

Unduk Ngadau otimung,
Sontob suang pogun,
Monimung linundus,
Om nogi moginum,
Magaramai...
Mangarayou...
Tokou bambarayon.


Singer: Clarice John Matha
Song by: Umbut
Lyric by: Ramli Ahmad/Jumi Antadon

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...