Sunday, June 20, 2010

Noduanan Minakan (Lyric)

Noduanan Minakan (By Bibiana Kinsun & Richard Bulog)

Uzan ku do minongomot,
Tomoton do minitabang, 2x
Oluo ganavo ku,
Au nokotanud minakan. 2x

Ada kaus oi gahong,
Au nokotanud minakan ada,
Kaus oi gahong,
Ongoi no akan gahong,
Noohuan do sada,
Ongoi nohakan gahong.

Kanau tonudo tokou,
Lahan do misoguhi, 2x
Koguhi daa ginava,
Nung katanud poh mamanau. 2x

Tanado tobu-hasa,
Onuo om potonomo, 2x
Aiso hasa mitanud,
Ada nopo singonuon. 2x

Kanou nokii do muhi,
Sopi-suvai suhagon,
Sopi-suvai suhagon.


Singer:Bibiana Kinsun & Richard Bulog
(JL-021)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...