Sunday, June 20, 2010

Pugai Lumpat Pagar(Lyric)

Pugai Lumpat Pagar(By Mikin Gadavai)

Salah-salah poh mongirak do sumuau,
Pongkarahan koh kah dii tondu,
Kada ingkaa kangku do minomisunud,
Pangkatalan koh kah nogi dii tondu.

Odoi oikum ikum oku tosorou ku,
Purimonon ku amu kui kasalah,
Apangganakan oku nasabak oku,
Uli om sougio ku lumpat pagar ku.

Bis simbilah iwar-iwar kangku minambasa,
Mogitatak soluar nu kangku,
Miu kiu poi yau minuli lamin ku,
Miagal tasu notimporon do minonlob.

Poingkuro poh nga ounsikou ti ginawo ku,
Baino noh kosilaban ku dia kangku,
Purimonon tii ponuli ku dii sumbung nu,
Odoi osiriba noh tavan kah dau.

Pokirop kiropo noh dau mato dau,
Posiri sirio noh dau tontung dau,
Mom dalat dalat rombituon tokito ku,
Irad poh ginogorodian oh tavak ku.


Singer: Mikin Gadavai
(JL-023)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...