Thursday, June 17, 2010

Kinasakazan Do Bambaazon (Lyric)

Kinasakazan Do Bambaazon (By Cladius Sundang Alex & Rita Mojilis)

Toun haid tumahud au opiumanan,
Toun vagu noikot no gontob,
Tadau do Kaamatan.

Chorus:
Kotobian do toun vagu doid songovian,
Ada tokou pogivovogu,
Ondomo kovosian.

Kanou no manaandak mohoing dazanak,
Tadau Tagazo Do Kaamatan,
Kinasakazan Bambaazon.

(Repeat Chorus)

Kotobian om kounsikaan,
Hasa sopiampun,
Miiso tokou doid kasanangan,
Ingkaa daa tikid toun.

(Repeat Chorus)


Singer:Cladius Sundang Alex & Rita Mojilis
(JL-003)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...