Sunday, June 20, 2010

Hey...Rrrrrr Ramai Ti (Lyric)

Hey...Rrrrrr Ramai Ti (By Francis Landong)

hei...aramai tii

mogitorungak mogiambalut,
logot-logoton haro potikidon,
mogiaampot tokou suminding,
mogitatamung tokou sumayau.

heii....aramai tiiii

mogiaampot tokou suminding,
mogikakambai tokou sumayau,
mogipupuun om potiusan,
nuu oi kalahan kada pimpanau.

heeii....aramai tii

mogisisinding do karamayan,
mogiampatan tokou momogitar,
sopi na na na sopi du du du,
sopi di di di sopi la la li.

heeii...aramai tii

iti noh gia oh koposion,
koposion do hiti id kampung,
aiso korosi aramai tomod,
kada pomonsoi po dii taraat.

heeii...aramai tii


Singer:Francis Landong
(JL-017)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...