Sunday, August 21, 2011

Tadau Minggu (Lyric)

Tadau Minggu (Hain Jasli)

Tadau minggu di nakatalib,
Nokointutun oku dika,
Maso darun do tasapou,
Id iso oh intulungungon.

Mantad nopo do tadau diri,
Nokosuni tupus ku dika,
Nga auh ku oilaan ginawo nu,
Miagal dii topurimanan ku.

Langad kangau do ginawo ku,
Tuhot ku auh nu poh nosimbar,
Om alansan tomod oku dika,
Romiton nu ti tupus ku dika.

Tadau minggu di nakatalib,
Nokointutun oku dika,
Maso darun do tasapou,
Id iso oh intulungungon.


Singer: Hain Jasli
(JL-068)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...