Sunday, August 21, 2011

Joget Kundasang (Lyric)

Joget Kundasang (Hain Jasli)

Soira nopo kiharo oh karamaian,
Otitimung tulun hiti id kampungku,
Tanganak toi ko molohingan,
Rumikot mongoi ramai,
Tanak wagu kosumandakan,
Rumikot mongoi ramai.

Soira nopo kiharo oh karamaian,
Sonsinding-sinding om santari-tari,
Ogumu sinding do orongou nu,
Kumuo sayau tokito nu,
Auh olingan sinding do joget,
Sinding do pamaramai.

Kanou adik kanou menari,
Rapato oku tari do joget,
Siwoto poh do timpu diti,
Rumamai ramai tokou,
Siwoto poh do timpu diti,
Rumamai ramai tokou.

Kanou adik kanou menari,
Rapato oku tari do joget,
Sinding diti posindingon ku,
Joget mantad Kundasang,
Sinding diti posindingon ku,
Joget mantad Kundasang.

Soira nopo kiharo oh karamaian,
Otitimung tulun hiti id kampungku,
Tanganak toi ko molohingan,
Rumikot mongoi ramai,
Tanak wagu kosumandakan,
Rumikot mongoi ramai.


Singer: Hain Jasli
(JL-069)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...