Wednesday, August 24, 2011

Karamaian do Kaamatan (Lyric)

Karamaian do Kaamatan (Linda Nanuwil)

Tadau diti,
Tadau do kaamatan,
Tadau di piandad-andad,
Kanou oinsanan ramayo tokou,
Giroto piombolutan om pisompuruan doh tokou.

Posik oku doung-kosuabon,
Sumodia mongoi tindapou,
Id karamaian tadau tagayo tokou,
Miampai rasuk di talawa.

Ogumu tulun nokorikot,
Minsusuwai bangsa notimung misompuru,
Popokito do piisan maya koubasanan,
Tungkus di aki odu tokou.

Au oku kaandad mintong sugandoi,
Unduk ngadau di olundus,
Otood ginawa ku kokito tangaanak,
Santangkus-tangkus doiti doilo.

Mogihum oku daa tambalut ku,
Kokito ku nogi linangkas di anak wagu,
Ruminikot minongoi ruba,
Miampai ngingis salam pintutunan.

Nopupusan nodi ramai kaamatan,
Oinsanan ih nawayaan kakal poinsorou,
Sundung potu olunggui ginawo ku,
Otood kasari tu kopiruba kawagu do toun rumikot.


Singer: Linda Nanuwil
(JL-091)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...