Tuesday, August 23, 2011

Kada Tilomuso Sinduol Nu (Lyric)

Kada Tilomuso Sinduol Nu (Evaritus Gungkit)

Yoku nangku minagantob piginawaan,
Yoku nangku minomupus piupusan dikoyu,
Siou dika nung nosiundalan koh,
Okon koh tinomod ku moninduol.

Baino nokopisanganu yahai ngoduo,
Kada oku noh sonsolo, kada yauh limuto,
Iri noh daa harapan dahai ngoduo,
Moi do asanang ikoi noh toririmo.

Kada tilombus,
Ino sinduol nu,
Kada noh soroho,
Ih nakatalib,
Koruol nopo...

Yoku nangku minagantob piginawaan,
Yoku nangku minomupus piupusan dikoyu,
Siou dika nung nosiundalan koh,
Okon koh tinomod ku moninduol.


Singer: Evaritus Gungkit
(JL-082)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...