Wednesday, August 24, 2011

Manuk (Lyric)

Manuk (Jokteo Akang)

Manuk ogumu oh manuk,
Haro manuk kampung,
Manuk bandar,
Manuk purak,
Manuk siam,
Manuk gouton.

Manuk totuong,
Anaru tabuk,
Poporosi gumu tulun,
Mangahit tulun,
Mongutuk tulun.

Popot doh manuk,
Osonong akanon,
Boros tulun,
Miagal tonsi sada,
Kada kama,
Kasaru mangakan,
Kogumu doh lunok,
Lunok tian,
Kagaya tian.

Minsaru mangakan,
Koomit ih dilo manuk,
Haro manuk,Tapuk manuk,
Manuk pointarang.

Manuk toitom,
Alaku dongosodop,
manuk opurak,
Alaku dangadau,
Manuk tanga ralan,
Okon koh sambarangan,
Manuk tanga sodop Manuk,
Manuk tanga sodop Manuk,
Jadi jadian,
Mangakan liou manuk,
Kabagal kOh liou manuk,
Mangakan kotut manuk kabang,
nu obimboros,
Mangakan tulu manuk,
Kabagal koh tulu manuk,
Mangakan gakod manuk,
Mamanau koh mabpoh tabpoh.

(Gulion...)


Singer: Jokteo Akang
Song: Jokteo Akang
Lyric: Jokteo Akang
(JL-085)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...