Sunday, August 21, 2011

Menarik Hati (Lyric)

Menarik Hati (Juliana Intiang & Martin Ginsos)

Menarik hati ka di rupanya menarik hati...

Odoi dogo om doi dika,
Tu tadau nopondo suab,
Mamanau oku tumongkiad dika,
Kai rupanya menarik hati,
Menarik hati ka di rupanya menarik hati.

Sian no mah dogo diti,
Iduanan nu mamanau,
Osongulunan ku po dii,
Kai rupanya menarik hati,
Menarik hati ka di rupanya menarik hati.

Apanjang nopo ie umur ku,
Kopiruba kito kawagu,
Rumikot oku hiti id kampung nu,
Kai rupanya menarik hati,
Menarik hati ka di rupanya menarik hati.

Mulong tu koinsodu ko,
Kada oku no olingai,
Sorohon oku tikid tadau,
Kai rupanya menarik hati,
Menarik hati ka di rupanya menarik hati.

Tantad toh do mitongkiad,
Miolon kito pod gambar,
Do maan toh tanda mato,
Kai rupanya menarik hati,
Menarik hati ka di rupanya menarik hati.

(Gulion...)


Singer: Juliana Intiang & Martin Ginsos
Song: Donny Kim Siong
Lyric: Donny Kim Siong
(JL-076)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...