Wednesday, August 24, 2011

Bye Bye Gaman (Lyric)

Bye Bye Gaman (Martin Ginsos)

Bye Bye Gaman...
Mingkukuk noh manauk,
Poulian ku podi,
Tu otogod mai sawo ku.

Bye Bye Gaman...
Monguni noh wodit,
KOikum ikum okito tulun,
Osuaban id walai nu.

Bye Bye Gaman...
Haro nopo noolu,
Logopon tokou wagu totuong,
Basou nangko nu panganas tokou.

(Gulion...)


Singer: Martin Ginsos
Song: Jeffrey Kusingan
Lyric: 1effrey Kusingan
(JL-087)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...