Wednesday, August 17, 2011

Tuminangak Rusod Id Tinan Nu (Lyric)

Tuminangak Rusod Id Tinan Nu (Roslin Gunsuok)

Mumbai oku daa do mihad,
Nga kuroyon auh tumuru romou ku,
Mokinsian oku daa loh tulun,
Nga aiso nopo oh momoduli.

Hinongo no mah pogihuman ku,
Ii kusai do miagal dika,
Mihad-ihad oku podi,
Hilo id disan,
Do lobong nu.

Minibok koh auh koguli-guli,
Tuminagak rusod id tinan nu,
Baino miagal oku tombolog,
Mulud-tulud mo mogihum koposian.

Chorus:
Tikid tadau oku sumambayang,
Wanadan kono daa id kawas,
Auh ku nopo di ika olingan,
Do disom noh kapatayon ku.

Do baino ingga di sondihon ku tu,
Ingga koh noh di id toning ku,
Kuroyon podi om kuroyon,
Iti no matu doho konosipan.

Oi koupusan ku,
Tihad om sikok ku,
Auh nu nodi pokinongohon,
Romou do tumuru id pingas ku,
Auh nu nogi di podulion,
Tu noilaan ku,
Tinan nu linisok id saralom tanah,
Tand do auh koh di koguli-guli.


Singer: Roslin Gunsuok
Song: Roslin Gunsuok
Lyric: Roslin Gunsuok
(JL-054)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...